Có 1 kết quả:

rè zhōng zǐ ㄖㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermal neutron