Có 1 kết quả:

rè zhōng zǐ

1/1

rè zhōng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thermal neutron