Có 1 kết quả:

rè hu ㄖㄜˋ

1/1

rè hu ㄖㄜˋ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warm
(2) hot
(3) affectionate
(4) ardent