Có 1 kết quả:

rè zhí ㄖㄜˋ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

calorific value