Có 1 kết quả:

rè qiè ㄖㄜˋ ㄑㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fervent