Có 1 kết quả:

rè lì ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat