Có 1 kết quả:

rè lì

1/1

rè lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat