Có 1 kết quả:

rè lì xué

1/1

rè lì xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thermodynamics