Có 1 kết quả:

rè lì xué wēn dù ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermodynamic temperature (temperature above absolute zero)