Có 1 kết quả:

rè hu ㄖㄜˋ

1/1

rè hu ㄖㄜˋ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 熱乎|热乎[re4 hu5]