Có 1 kết quả:

rè hū hū ㄖㄜˋ ㄏㄨ ㄏㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 熱乎乎|热乎乎[re4 hu1 hu1]