Có 1 kết quả:

rè tǔ ㄖㄜˋ ㄊㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) homeland
(2) hot piece of real estate