Có 1 kết quả:

rè duì liú

1/1

rè duì liú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat convection