Có 1 kết quả:

rè dǎo ㄖㄜˋ ㄉㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermal conduction