Có 1 kết quả:

rè tiě ㄖㄜˋ ㄊㄧㄝˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hot thread (in an Internet forum)