Có 1 kết quả:

rè dài

1/1

rè dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the tropics
(2) tropical