Có 1 kết quả:

rè dài fēng bào ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄈㄥ ㄅㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tropical storm