Có 1 kết quả:

rè de kuài ㄖㄜˋ ㄎㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) immersion heater
(2) electric heater for liquid