Có 1 kết quả:

rè xīn cháng ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) warmhearted
(2) willing to help others