Có 1 kết quả:

rè qíng ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cordial
(2) enthusiastic
(3) passion
(4) passionate
(5) passionately