Có 1 kết quả:

rè qíng

1/1

rè qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cordial
(2) enthusiastic
(3) passion
(4) passionate
(5) passionately