Có 1 kết quả:

rè hūn ㄖㄜˋ ㄏㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be overcome by the heat