Có 1 kết quả:

rè hūn

1/1

rè hūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be overcome by the heat