Có 1 kết quả:

rè qì

1/1

rè qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steam
(2) heat
(3) CL:股[gu3]