Có 1 kết quả:

rè qì qiú ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hot air balloon