Có 1 kết quả:

rè qì téng téng

1/1

Từ điển Trung-Anh

piping hot