Có 1 kết quả:

rè shuǐ

1/1

rè shuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hot water