Có 1 kết quả:

rè shuǐ ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hot water