Có 1 kết quả:

rè shuǐ qì ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

water heater