Có 1 kết quả:

rè shuǐ qì

1/1

rè shuǐ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

water heater