Có 1 kết quả:

rè shuǐ zǎo

1/1

rè shuǐ zǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hot bath or shower