Có 1 kết quả:

rè shuǐ zǎo ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hot bath or shower