Có 1 kết quả:

rè shuǐ dài ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hot water bottle
(2) hot-water bag