Có 1 kết quả:

rè yuán

1/1

rè yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat source