Có 1 kết quả:

rè cháo ㄖㄜˋ ㄔㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) upsurge
(2) popular craze