Có 1 kết quả:

rè chǎo ㄖㄜˋ ㄔㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stir-fried dish (Tw)