Có 1 kết quả:

rè chǎo

1/1

rè chǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stir-fried dish (Tw)