Có 1 kết quả:

rè gǒu ㄖㄜˋ ㄍㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hot dog (loanword)