Có 1 kết quả:

rè diàn ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pyroelectric