Có 1 kết quả:

rè diàn ǒu ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄛㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermocouple