Có 1 kết quả:

rè diàn chǎng ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermoelectric power plant