Có 1 kết quả:

rè bìng

1/1

rè bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fever
(2) pyrexia