Có 1 kết quả:

rè bìng ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fever
(2) pyrexia