Có 1 kết quả:

rè suō guǎn

1/1

rè suō guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat shrink tubing (aka heatshrink) (shrinkable plastic tube used to insulate wires)