Có 1 kết quả:

rè cháng

1/1

rè cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) warmhearted
(2) enthusiastic