Có 1 kết quả:

rè cháng ㄖㄜˋ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) warmhearted
(2) enthusiastic