Có 1 kết quả:

rè néng ㄖㄜˋ ㄋㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat energy