Có 1 kết quả:

rè liǎn tiē lěng pì gu ㄖㄜˋ ㄌㄧㄢˇ ㄊㄧㄝ ㄌㄥˇ ㄆㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to show warm feelings but meet with cold rebuke (idiom)
(2) to be snubbed despite showing good intentions