Có 1 kết quả:

rè bǔ

1/1

rè bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot patching (of insulating material in a furnace)
(2) hot patching (runtime correction in computing)