Có 1 kết quả:

rè jiě ㄖㄜˋ ㄐㄧㄝˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermal cleavage (i.e. sth splits when heated)