Có 1 kết quả:

rè chéng ㄖㄜˋ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) devotion
(2) fervor