Có 1 kết quả:

rè chéng

1/1

rè chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) devotion
(2) fervor