Có 1 kết quả:

rè guō shang de mǎ yǐ ㄖㄜˋ ㄍㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (like) a cat on a hot tin roof
(2) anxious
(3) agitated