Có 1 kết quả:

wán yǎng jī

1/1

wán yǎng jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

alkoxy (chemistry)