Có 1 kết quả:

wán tīng

1/1

wán tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

alkane