Có 1 kết quả:

fēng yān

1/1

fēng yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire beacon (used as alarm signal over long distance)

Một số bài thơ có sử dụng