Có 1 kết quả:

shú
Âm Pinyin: shú
Unicode: U+7102
Tổng nét: 11
Bộ: huǒ 火 (+7 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丨丨ノ一ノ丶丶ノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

shú

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “thúc” 倏.