Có 1 kết quả:

hàn sī

1/1

hàn sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

welding wire