Có 1 kết quả:

hàn jiē

1/1

hàn jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to weld
(2) welding