Có 1 kết quả:

hàn liào

1/1

hàn liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

solder