Có 1 kết quả:

hàn qiāng

1/1

hàn qiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

welding torch