Có 1 kết quả:

hàn qiāng ㄏㄢˋ ㄑㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

welding torch